Huisregels

 • Het is niet toegestaan het toegangsbewijs in te ruilen of door te verkopen.
 • De organisatie houdt zich het recht toe een ieder de toegang te weigeren.
 • De minimale leeftijdseis voor toegang tot het evenement is 18 jaar.
 • Het toegangsbewijs is beveiligd en kan alleen worden verkregen bij de officiële voorverkoopadressen zoals vermeld op de flyer en de website.
 • Tickets verkregen uit andere kanalen geven geen recht op toegang en zijn ongeldig.
 • De organisatie houdt zich het recht toe te allen tijde om algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Bij de entree kunt u gefouilleerd worden.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen naar het evenement: Foto-, film, en andere opname apparatuur, dieren, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk en verboden middelen.
 • Als bezoeker van het evenement stemt u in met het vastleggen van zichzelf op beeld- en geluidsmateriaal als deels van het publiek en kunnen daar geen rechten aan ontlenen.
 • Beeld- en/ of geluidsmateriaal vastgelegd tijdens de duur van het evenement mag door de organisatie te allen tijde worden gebruikt voor promotie doeleinden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen en te verplaatsen naar een andere locatie of datum.
 • Het betreden en bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg  van het  bezoek.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan aan eigendommen en/of goederen van bezoekers.
 • Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.
 • Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder vooraf toestemming van de organisatie.
 • De bezoekers dienen alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen op straffe van verwijdering.
 • Parkeren is alleen mogelijk op de aangegeven terreinen.
 • Bij het verlaten van het evenement verliest de kaart haar geldigheid.
 • Bij evenementen met muziekversterking kan gehoorbeschadiging optreden.

De organisatie is hiervoor uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. De organisatie behoudt zich het recht voor, indien de omstandigheden hierom vragen, dan wel dwingend zijn, de line-up van het concert te wijzigen. De Koper heeft in dit geval geen recht op restitutie van het/ de reeds betaald ticketgeld(en)